Gizlilik bildirimi

Son güncellenme : 19.10.2019

Doğru Nokta Bilişim ve Aracılık Hizmetleri (bundan böyle DOĞRU NOKTA olarak anılacaktır), haklarını elinde tuttuğu alan adları ve altlarında yayın yapan internet sitesine (bundan böyle SATIŞ SİTESİ olarak anılacaktır), herhangi bir amaç ile gelmiş olan ziyaretçinin (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) ve SATIŞ SİTESİnden DOĞRU NOKTA aracılığı ile sunulan hizmetlerden faydalanmak amacı ile ÜYELİK FORMU doldurarak ÜYE olan kişi ve firmaların (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) hakları aşağıdaki gizlilik esasları doğrultusunda koruma altına alınmıştır.

DOĞRU NOKTA,SATIŞ SİTESİnden KULLANICIlar ve/veya ÜYE ler tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, belirtilen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

DOĞRU NOKTA, ÜYElerin IP adresini tespit etmekte ve bunu SATIŞ SİTESİnde sorun oluşmaması ve ÜYE bilgilerinin güvenliği için kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "SATIŞ SİTESİ" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) DOĞRU NOKTAya vermeleri gerekmektedir.

DOĞRU NOKTA, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri DOĞRU NOKTA veya işbirliği içinde olduğu kişiler, ÜYE İŞYERLERİ tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerekli hallerde KULLANICI veya ÜYE ile temas kurmak için de kullanılabilir.

DOĞRU NOKTA tarafından talep edilen bilgiler veya KULLANICI / ÜYE tarafından sağlanan bilgiler veya DOĞRU NOKTA SATIŞ SİTESİ üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler;

DOĞRU NOKTA ve işbirliği içinde olduğu kişiler veya ÜYE İŞYERLERİ tarafından, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Bir başka ÜYEnin veya KULLANICInın, ÜYE ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

DOĞRU NOKTA SATIŞ SİTESİ dahilinde başka sitelere link verebilir. Bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik DOĞRU NOKTA herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. "DOĞRU NOKTA", işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini DOĞRU NOKTAnın işbirliği içinde olmadığı kişi veya kuruluşlara ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda DOĞRU NOKTA, işbu "Gizlilik Bildirimi" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
DOĞRU NOKTAnın kullanıcılarla akdettiği DOĞRU NOKTA Üyelik Sözleşmesinin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
ÜRÜN sağlayıcı firmanın sorun giderme, müşteri memnuniyeti politikası gereği direkt iletişim kurma amaçlı bilgi talep edilmesi,
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
DOĞRU NOKTA, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli özeni göstermeyi kabul etmektedir.

DOĞRU NOKTA, KULLANICIlar ve KULLANICIların SATIŞ SİTESİ kullanımı hakkındaki bilgileri Çerezler (Cookies) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen çerez dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, SATIŞ SİTESİni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin SATIŞ SİTESİni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

DOĞRU NOKTA, tarafından SATIŞ SİTESİ dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, DOĞRU NOKTA ve işbirliği içindeki kişiler ve ÜYE İŞYERLERİ tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

DOĞRU NOKTA, işbu "Gizlilik Bildirimi" hükümlerini dilediği zaman SATIŞ SİTESİnde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. DOĞRU NOKTAnın değişiklik yaptığı "Gizlilik Bildirimi" hükümleri SATIŞ SİTESİnde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

Sözleşmeler ve ekleri

  1. Gizlilik bildirimi
  2. Mesafeli satış sözleşmesi
  3. Ön bilgilendirme
  4. Servis kullanım sözleşmesi
  5. Üyelik sözleşmesi
  6. KVKK Kapsamında bilgilendirme
  7. Web sitesi sözleşmesi
  8. Çerez Politikası